Ottersøy havn

Ottersøy ligger i Nord-Trøndlag fylke. Med sin nærhet til skipsleden er Ottersøy det naturlig valg med tanke på Terminaltjenester langs kysten.


Vår nære samarbeidspartner YN Terminal a.s er ansvarlig for all godshåndering i vårt segment i havnen.

Tor Håkon Haugerøy


Daglig leder


   74 39 74 55
   74 39 71 71
    918 53 432
   torhakon@ynterminal.no

Kontakt oss på:

Gull Shipping AS

   post@gull-shipping.no

    74 39 83 00
    915 16 957