Gravvik Sjøtransport a.s

Vår nære samarbeidspartner på godstransport på vei er Gravvik Sjøtransport a.s. Transort av fisk og temperaturregulerte varer er deres spesial felt.
Faste avganger 14112008164.jpg fra Ytre Namdal og Trondheim alle dager i uken.

Kontakt oss på:

Gull Shipping AS

   post@gull-shipping.no

    74 39 83 00
    915 16 957